1. Geçerlilik
Bu genel satış ve teslimat koşulları, HARALD PIHL'in açıkça bu koşullardan sapmaları kabul ettiği durumlarda HARALD PIHL ve satın alan arasında yazılı anlaşmayla değiştirilmedikleri sürece geçerli olacaktır.

2. Teklif
HARALD PIHL'in teklifi eski satışlar saklı kalmak üzere aksi belirtilmediği sürece 7 gün boyunca geçerlidir.

3. Sipariş onayı
HARALD PIHL'in sipariş onayı, teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde satın alan tarafından itirazda bulunulmadığı sürece tüm taraflar için bağlayıcıdır.

4. Hata payları
Boyutlar, uzunluklar, ağırlık vb. ile ilgili hata payları için, ilgili malzemenin uygulanan standardı geçerlidir. Uygulanan standartla ilgili belirsizlik olması durumunda, satış temsilcisiyle iletişime geçilmelidir.
Kesilmiş parçalar çapaklı, düzleşmiş veya başka bir şekilde işlenmiş olmayacaktır. Malzeme kesildikten sonra malzeme standardına göre düzlük garanti edilemez.

5. Fiyat
Aksi kararlaştırılmadığı sürece, sipariş günündeki mevcut fiyat geçerli olacaktır. Tüm fiyatlar KDV hariç olarak belirtilmiştir.

6. Kesme maliyeti
Kesilirse stok malzemesi için kesme maliyetleri uygulanacaktır.

7. Navlun ve teslimat hükümleri
Teslimat hükümleri, teslimat gününde Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan yürürlükteki ticari teslim şekillerine göre yorumlanacaktır.
Satın alanın özel bir navlun sözleşmesi varsa satın alan doğrudan taşımacılık şirketine ücret ödeyecektir. Diğer durumlarda, navlun maliyetleri HARALD PIHL tarafından alınacaktır.
Belirli bir varış noktasıyla CPT olarak satılan mallar satın alan tarafından sigorta ettirilmelidir. Mallar sigorta ettirilmezse hasar görmeleri veya kaybolmaları durumunda satın alan tazminat hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
HARALD PIHL'in gönderen müşteri olduğu mallar kaybolursa taşımacılık şirketinin yedek teslimat koşulları geçerli olacaktır.

8. Sertifikalar
Aksi kararlaştırılmadığı sürece sertifikaların her biri için 15 EUR ücret alınacaktır.

9. Döviz kuru değişiklikleri
Teklif yabancı bir para birimini temel aldığında, teklif edilen fiyatın yabancı para biriminde mi yoksa SEK mi olduğunda bakılmaksızın dönüştürme oranı teklifte belirtilmelidir ve teslimat sırasında oranda yapılabilecek bir düzeltme için temel oluşturacaktır. Teslimat tarihinde (HARALD PIHL'in deposundan) USD dönüşüm oranı yüzde 2'den (iki) daha fazla değişirse HARALT PIHL fiyatı yeni döviz kuruna göre düzeltme hakkını saklı tutar. Dönüşüm oranı SEB'nin cari kuruyla belirlenir.

10. Güvenlik
Satın alanın sözleşme koşulları kapsamındaki yükümlülüğünü karşılayamayacağını düşünmek için bir neden varsa HARALD PIHL, sözleşmenin yerine getirilmesi için verilen uygun bir garantiyi isteme hakkına sahip olacaktır. Bu, makul bir süre içinde yapılmazsa HARALD PIHL satın alma işlemini iptal etme hakkına sahip olacaktır. Bu, yazılı olarak yapılmalıdır ve teslim edilmeyen mallar için geçerlidir.

11. Ödeme ve gecikme faizi
Aksi kararlaştırılmadığı sürece ödeme vadeleri fatura tarihinden itibaren 21 gündür. Ödeme zamanında alınmazsa gecikmiş ödemelerden faiz alınacaktır. Gecikme faizi oranı yıllık %12'dir.

12. Gecikme bildirimi
HARALD PIHL kararlaştırılan teslimat tarihinin karşılanamayacağını tespit ederse satın alana derhal bilgi verilecek ve ardından yeni teslimat tarihi kararlaştırılacaktır.

13. Gecikmeden kaynaklanan zararlar, iptal
Teslimattaki HARALD PIHL'in sorumlu olduğu gecikme zarar veya iptalin gerekçesi olamaz.
Satın alan teslimat süresi sırasında satın alma işlemini iptal ederse sipariş tutarının üçte birine eşit olan zararı ödemekle yükümlü olacaktır. Ancak gerçek zarar kararlaştırılan zarar ödemesinden büyükse HARALD PIHL ek tazminat alma hakkına sahiptir.

14. İadeler
HARALD PIHL aksi kararlaştırılmadığı sürece iade malzeme almaz. Belgeli yük numarasına bağlı malzemeler bu bilgi eksikse iade mal olarak kabul edilmeyecektir. Benzer şekilde HARALD PIHL kesilmiş malzemeleri iade olarak kabul etmez.

15. Kabul denetimi
Mallarla birlikte bir çeki listesi bulunmalıdır.
Teslim alma sırasında satın alan malları incelemelidir. Ambalajın niteliği veya başka bir nedenle mallar hemen incelenemezse kabul denetimi çeki listesini ve paket sayısını kapsayacaktır.
Mümkün olduğunda çeki listesi ile ambalajın üzerindeki bilgiler arasında karşılaştırma yapılmalıdır.
Ambalaj çıkarıldıktan sonra ve mallar kullanılmaya başlanmadan önce daha ayrıntılı bir kabul denetimi yapılmalıdır.
HARALD PIHL, kabul denetimi tamamlandıktan sonra mallarda meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu değildir.

16. Eksik veya zarardan kaynaklanan şikayetler
Malların CPT olarak gideceği belirtilmiş şekilde satılması durumunda, taşıma sırasında meydana gelen her türlü zarar veya hasar konşimentoya işlenecek ve 3 iş günü içinde taşımacılık şirketine ve HARALD PIHL'e bildirilecektir. Mallar ya da konşimento satın alanın eline geçmezse bu, satın alanın konşimentonun veya malların eksik olduğunu fark etmesinden sonra 3 iş günü içinde taşımacılık şirketi ile HARALD PIHL'e bildirilecektir. Mallar HARALD PIHL tarafından değiştirilmeyecektir.
Mallar Täby'den FCA veya EXW olarak satıldıysa taşıma sırasında teslim edilen mallarda bir kusur veya eksiklik meydana gelirse bu konşimentoya işlenerek taşımacılık şirketine bildirilecektir.

17. HARALD PIHL'in malzemedeki kusurlar için sorumluluğu.
Yanlış tedarik edilen malzemeler yalnızca yeni malzemelerle değiştirilecektir. HARALD PIHL herhangi bir sonucu olan zarardan sorumlu değildir ve satın alanı en fazla satın alma fiyatına kadar tazmin edecektir.
Yanlış veya değiştirilen malzemelerle bağlantılı olarak yükselen taşıma maliyetleri HARALD PIHL tarafından üstlenilecektir.

18. Sahipliğin saklı kalması
HARALD PIHL tarafından tedarik edilen malzemelerin sahipliği tüm satış fiyatı ödendikten sonra satın alana geçer. Satın alan, sahiplik aktarılana kadar malzemenin işlenmesi, satılması veya başka şekilde elden çıkarılması hakkına sahip değildir.

19. Fazla veya eksik teslimat
HARALD PIHL, satın alan tarafından belirtilen tutarın %10 altında veya üstünde tedarik etme hakkına sahiptir.

20. Tedarik eden malzemenin satın alan tarafından işlenmesi
Satın alanın malzemesindeki zararlar için, HARALD PIHL yalnızca zarar HARALD PIHL'in ihmalinden kaynaklanıyorsa ve hasar satın alanın sigortası kapsamında değilse sorumludur. Tazminat HARALD PIHL'in işlem maliyeti değeriyle sınırlı olacaktır. HARALD PIHL hiçbir sonucu olan zarardan sorumlu değildir.

21. Malzemelerin seçimi ve uygunluğu
HARALD PIHL, malzemelerin herhangi bir özel amaca uygun olmasını sağlamaktan sorumlu değildir ve bu nedenle her türlü sorumluluğu reddeder.

22. Muafiyet gerekçesi - Mücbir Neden
HARALD PIHL, örneğin doğal afetler, yangın, savaş, trafik karmaşası, grev, lokavt, boykot veya eşdeğeri gibi mücbir nedenlerden kaynaklanan gecikmelerden veya zararlardan sorumlu olmayacaktır.
Bu, aynı zamanda anlaşmanın yapıldığı zamanda öngörülemeyen her türlü diğer engel için de geçerlidir.
Ayrıca yukarıdakilerden etkilenen bir alt yüklenici de HARALD PIHL için muafiyet gerekçesidir.

23. Forum
Bu sözleşme için İsveç yasaları geçerlidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar veya bu sözleşmeden kaynaklanan yasal ilişki mümkünse taraflar arasındaki uzlaşma sırasındaki görüşmeler aracılığıyla çözülecektir. Bir anlaşmazlık görüşmeler aracılığıyla çözülemezse ilk merci olarak Stockholm Bölge Mahkemesi'ndeki bir kamu mahkemesinde çözülecektir.

Täby, Mart 2016