HARALD PIHL to rodzinna firma założona w 1912 roku. Jesteśmy przekonani, że długoterminowy sukces idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością korporacyjną. Nasza polityka zrównoważonego rozwoju obejmuje długoterminowy rozwój w aspektach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Podobnie jak w przypadku innych działań dążymy w HARALD PIHL do ciągłego doskonalenia naszych procedur i procesów. Uważamy za rzecz oczywistą, że musimy przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji.

Środowisko

Kierujemy się wspólnymi wartościami i uważamy, że powinniśmy stanowić zrównoważoną firmę o świadomym i kontrolowanym środowisku. W HARALD PIHL chcemy sprostać wymaganiom bez uszczerbku dla przyszłości — chcemy się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim dążymy do tego, aby nasz wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Osiągamy to poprzez dobry system gospodarowania odpadami i ograniczenie emisji. Staramy się również jak najefektywniej korzystać z naszych zasobów. Wszyscy nasi pracownicy uczestniczą w firmowych działaniach dla ochrony środowiska — komunikacja wewnętrzna i edukacja w tej dziedzinie pomagają zwiększyć zaangażowanie w jak najbardziej ekologiczne podejście. Nieustannie oceniamy nasze procesy, aby identyfikować szanse na poprawę. Chcemy współpracować z dostawcami wyznającymi podobne zasady. Dążymy do tego, by nasi klienci i partnerzy szukający dostawcy materiałów postrzegali nas za firmę odpowiedzialną.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest najwyższym priorytetem. Aby zapobiec wypadkom, zapewniamy naszym pracownikom odpowiednie szkolenie i edukację, a także dbamy o bezpieczne środowisko pracy. Pracujemy proaktywnie oraz stale oceniamy nasze procesy i potencjalne zagrożenia. Wszyscy pracownicy odpowiadają za tworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Dbamy o równe prawa i godność. Pracownicy są najważniejszym zasobem w HARALD PIHL i jesteśmy dumni z doskonałości na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Ochrona zdrowia i dobrobytu pracowników jest zatem naturalną częścią naszej kultury korporacyjnej. Chcemy, aby wszyscy pracownicy zachowywali równowagę między pracą a życiem prywatnym. Naszym zdaniem jest to niezbędne do osiągnięcia długofalowego sukcesu.