Varukorg

Märkningstjänster

 

På HARALD PIHL tar vi ansvar för alla material vi tillhandahåller och vi säkerställer alltid full spårbarhet genom noggrann dokumentation – avgörande för att upprätthålla högsta kvalitetskontroll och standard. Vi överför originalmärkningar, inklusive batchnummer, på varje skuren bit. Det garanterar att avgörande information förblir
intakt och lätt identifierbar genom hela produktionsprocessen.

Exempelbild

Permanent märkning

Vid uppdelning av material överför vi märkningarna enligt riktlinjerna för AD 2000 och PED. Vi erbjuder permanent märkning i form av hårdmärkning.

 

 

Exempelbild

Ytbehandling

Vi mäter ytjämnhet (Ra-värde) och erbjuder ytbehandlingar vid förfrågan för att säkerställa att varje aspekt av våra material överensstämmer med kraven.

 

 

Exempelbild

Materialidentifiering

Prover från allt inkommande material kontrolleras genom PMI/XRF för att mäta legeringssammansättningen och säkerställa materialidentifiering.