Al

Alloy C 276

Alloy C 276 (UNS N10276 / W.Nr. 2,4819) är känd för dess korrosionsbeständighet i ett brett spektrum av aggressiva medier. Den höga molybdenhalten ger resistens mot lokaliserad korrosion, såsom gropning. Det låga kolet minimerar karbidutfällningen under svetsning för att upprätthålla motstånd mot intergranulär attack i värmebaserade zoner av svetsade leder. Den används i kemisk bearbetning, föroreningsbekämpning, massa- och pappersproduktion, industriell och kommunal avfallshantering och återvinning av "sur" naturgas. Tillämpningar inom luftföroreningsbekämpning innefattar stapelkedjor, kanaler, dämpare, skrubber, stapelgasuppvärmare, fläktar och fläkthus. Vid kemisk bearbetning används legeringen för komponenter innefattande värmeväxlare, reaktionskärl, förångare och överföringsrör.

Rekommenderade fyllmedel och svetselektroder är Inco Weld® C-276.

Last updated den 9 augusti 2018 09:12


Stock status