Varukorg

Hållbarhet

På HARALD PIHL tror vi starkt på det ansvar som företag har gentemot samhället.


Genom att erbjuda arbetsmöjligheter, betala skatt och engagera oss i affärssamarbeten förstår vi att vi bidrar till utvecklingen av den värld vi lever i, med tanke på kommande generationer. Men vi strävar efter att gå längre än detta ansvar och göra en ännu större insats.

Miljö

Vi drivs av gemensamma värderingar om att vi ska vara ett hållbart företag med en medveten och kontrollerad miljö. På HARALD PIHL vill vi möta kraven utan att kompromissa med framtiden - vi vill bidra till en hållbar utveckling! I första hand strävar vi efter att göra vår miljöpåverkan så liten som möjligt. Det gör vi genom att ha ett bra system för avfallshantering och genom att minimera våra utsläpp.

Vi strävar också efter att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Alla våra medarbetare deltar i vårt miljöarbete - intern kommunikation och utbildning i frågan bidrar till att skapa ett större engagemang för att vara så miljövänliga som möjligt. Vi utvärderar ständigt våra processer för att identifiera möjligheter till förbättringar. Vi vill arbeta med likasinnade leverantörer. Vårt mål är att våra kunder och partners ska se oss som det ansvarsfulla valet när de letar efter en materialleverantör.

Hälsa och säkerhet

Säkerhet på arbetsplatsen har högsta prioritet, liksom relevant utbildning och fortbildning. Våra medarbetare, som är en del av HARALD PIHL-familjen, är mycket engagerade i att skapa en arbetsmiljö som inte bara är säker utan där alla kan trivas. Tillsammans säkerställer vi hälsa och välbefinnande för varandra. Och naturligtvis har vi planer och processer för att hantera och mäta vårt arbete och våra förbättringar. Tyvärr är lika rättigheter inte alltid en självklarhet, men på HARALD PIHL är de det. Våra olikheter är det som gör oss unika och är en viktig del av vår framgång. I affärer och som arbetsplats. Men arbete är inte allt, att leva i balans är avgörande för ett hälsosamt liv. Och gissa vad, vi är här för det långa loppet.