HARALD PIHL är ett familjeägt företag grundat 1912. Vi är övertygade om att långsiktig framgång går hand i hand med hållbar utveckling och företagsansvar. För oss omfattar hållbarhet långsiktig utveckling i ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Precis som med andra aktiviteter hos HARALD PIHL strävar vi efter att kontinuerligt förbättra våra rutiner och processer. Vi ser det som en given att vi måste uppfylla gällande lagar och förordningar på plats.

Miljö

Vi drivs av gemensamma värderingar att vi ska vara ett hållbart företag med en medveten och kontrollerad miljö. Hos HARALD PIHL vill vi möta krav utan att kompromissa med framtiden - vi vill bidra till hållbar utveckling! Vi är huvudsakligen engagerade i att göra vår miljöpåverkan så liten som möjligt. Vi gör det genom att ha ett bra avfallshanteringssystem och genom att minimera våra utsläpp. Vi strävar också efter att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Alla våra medarbetare deltar i våra miljöansträngningar - intern kommunikation och utbildning i saken bidrar till att skapa ett större engagemang för att vara så miljövänlig som möjligt. Vi utvärderar ständigt våra processer för att identifiera möjligheter till förbättringar. Vi vill arbeta med likasinnade leverantörer. Vårt mål är att våra kunder och partners ser oss som ett ansvarigt val när vi letar efter en materialleverantör.

 

Hälsa och säkerhet

Arbetsplatssäkerhet är högsta prioritet. För att förhindra arbetsrelaterade olyckor ser vi till att vår personal är försedd med relevant utbildning och utbildning som behövs och vi tillhandahåller en säker arbetsmiljö. Vi arbetar proaktivt och kontinuerligt med våra processer och eventuella risker. Alla anställda är ansvariga för att bidra till en säker arbetsplats. Vi står för lika rättigheter och värdighet! Våra medarbetare på HARALD PIHL är den viktigaste resursen vi har och vi är stolta över den excellens som genomtränger hela vår organisation. Att skydda vår personal och hälsa är därför en naturlig del av vår företags kultur. Vi vill att alla anställda ska ha en bra balans mellan arbete och privatliv och vi är övertygade om att det är viktigt för långsiktig framgång.