Alltid högsta kvalitet

HARALD PIHL strävar efter att ha högsta möjliga kvalitet och att uppfylla alla krav och förväntningar från både kunder och myndigheter. Våra leverantörer och tillverkare är erkända för sin effektivitet och vår högt kvalificerade personal kan lösa materialproblem exempelvis inom den högteknologiska industrin. "Material" avser allt från råmaterial för bearbetning till halvfabrikat och produkter som är färdiga för slutanvändaren.

Kontrollerade leveranser

Varje leverans genomgår en noggrann leverantörsbedömning, mottagningskontroll, korrekt märkning, felfri förpackning och fullständig dokumentation.

ISO 9001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsnormer och följer de mål och kontrollelement som anges i dess manual. Företaget strävar efter att ständigt förbättra kvalitetssystemet och regelbundet se över sina mål. Det primära kvalitetsansvaret ligger hos varje anställd på HARALD PIHL. Kvalitetschefen har uppdraget att samordna, följa upp, uppdatera och dokumentera kvalitetssystemet i hela företaget.

Klicka för att se vårt Certificate of Approval AS 9120B