Alltid högsta kvalitet

Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete och vårt ledningssystem är att överträffa våra kunders förväntningar. Nyckeln till att uppnå hög kundnöjdhet är att förstå kundens krav och säkerställa att vi har förmågan att kontinuerligt uppnå dessa förväntningar. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat till ISO 9001 och EN/AS 9120, vilket tillåter oss att distribuera material till flygindustrin.

Som lagerhållare och leverantör av nickellegeringar och titan till den högteknologiska industrin är vi väl bekanta med de höga krav som ställs. Våra kunniga försäljningsingenjörer säkerställer att våra kunder hittar rätt material och specifikationer.

Kvalitet är högsta prioritet i allt vi gör med det slutgiltiga målet att leverera material av rätt kvalitet i rätt tid. För att vi kontinuerligt ska förbättra våra processer, undvika risker och ta tillvara på möjligheter - övervakar vi alla våra leveranser och mäter vår egen prestation.

Vi granskar även våra leverantörer och jobbar enbart med de bästa materialtillverkarna som uppfyller våra högt ställda krav.

Ankomstkontroll

Vi kontrollerar allt vårt inkommande material vid vår ankomstkontroll. Eventuella avvikelser utreds noga för att säkerställa att de inte påverkar våra kunder negativt.

För att säkerställa materialets spårbarhet kontrollerar vi kemisk sammansättning med PMI, materialets märkning och tillhörande dokumentation. Varje materialbatch ner till kapad individ streckkodsmärks för att digitalt säkerställa kopplingen till materialcertifikat. Sträckkodssystemet minimerar även möjligheten till hopblandning av material.

Medarbetare

En viktig framgångsfaktor är god arbetsmiljö och vi är stolta över att ha medarbetare med lång rutin och gedigen kännedom om våra interna processer och kvalitetsrutiner.

AS9100

AS9120

ISO 9001

ISO 14001