Br

Brush Alloy M25

UNS C17300, W.Nr. 2,1248

Används som kontaktmaterial. Berylliumkoppar med en tillsats av bly som minskar verktygsslitaget, förbättrar maskinbearbetningen och förhindrar spåntillväxt.

Last updated den 9 augusti 2018 09:34
Stock status