Br

Brush Alloy M25

UNS C17300, W.Nr. 2,1248

Används som kontaktmaterial. Berylliumkoppar med tillsats av bly (Pb) för att minska verktygslitaget, förbättra bearbetningen och förhindra krossning.

Last updated den 9 augusti 2018 09:34

Se aktuell lagerstatus