In

Inconel® 625 LCF

Inconel® 625 LCF är en variant av Inconel® 625. LCF står för Low Cycle Fatigue. Med detta menas att materialet har förbättrade cykliska utmattningsegenskaper och bättre motstånd mot termisk utmattning. För övrigt liknar den kemiska sammansättningen och övriga materialegenskaper Inconel® 625. Legeringen används till bälgar, avgassystem inom flygindustrin, expansionskopplingar, m.m.

Last updated den 9 augusti 2018 09:15


Stock status