In

Inconel® 625 LCF

INCONEL® 625 LCF är en variant av INCONEL® 625. LCF står för Low Cycle Fatigue. Detta innebär att legeringen har förbättrade egenskaper för cyklisk utmattning och bättre värmeutmattningsbeständighet. I andra aspekter, såsom kemisk sammansättning och andra mekaniska egenskaper, liknar legeringen INCONEL® 625. Legeringen är t.ex. används för bälgar, flygplansutsläpp och expansionsfogar.

Last updated den 9 augusti 2018 09:15

Se aktuell lagerstatus