Ni

Nilo® 42 / Invar®

UNS K94100, Werkstoffnummer 1.3917

NILO-legering 42, en binär nickel-järnlegering innehållande 42% nickel. Den har en låg och nominellt konstant expansionskoefficient över intervallet 20-300 ° C (85-570 ° F). Den används för verktyg för flygplans kompositer, termostatstänger, för halvledarledarramar, i termostatisk biometallister och för glasförseglingstillämpningar i mikroelektroniska komponenter, vakuumanordningar och lampor med elektrisk lampa.

Last updated den 29 oktober 2018 12:08


Stock status