In

Incoloy® A-286

INCOLOY®-legering A-286 (UNS S66286 / W. Nr.1.4980) är en järn-nickel-kromlegering med tillsatser av molybden och titan. Det är åldrande för höga mekaniska egenskaper. Legeringen bibehåller god styrka och oxidationsbeständighet vid temperaturer upp till ca 1300 ° F (700 ° C). Den begränsande kemiska sammansättningen ges i pdf-filen (tabell 1). Legeringen är austenitisk vid alla metallurgiska förhållanden. Den höga styrkan och utmärkta tillverkningsegenskaperna hos INCOLOY-legeringen A-286 gör legeringen användbar för olika komponenter i flygplan och industriella gasturbiner. Den används också för fästelementstillämpningar inom automotive och manifoldkomponenter som är utsatta för höga värme- och spänningsnivåer och inom olje- och gasindustrin inom offshore.

Last updated den 9 augusti 2018 13:20


Stock status