HARALD PIHL är en ledande leverantör av titanmaterial och speciallegeringar åt tillverkare av medicintekniska produkter och kirurgiska instrument runt om i världen. Vanliga användningsområden för medicinska legeringar är:

• Medicinska implantat

• Kirurgiska instrument

• Anordningar för fixering av fraktur

• Ledproteser

• Anordningar för fixering av ryggrad

Inom den medicinska världen är titan det givna valet tack vare metallens gynnsamma biomedicinska egenskaper, vilket omfattar inerthet mot kroppsvätskor och vävnader samt hög hållfasthet jämfört till viktförhållande, korrosionsbeständighet. Vidare har titan överlägsen förmåga till osseointegration.

I det breda utbudet av material lagerför HARALD PIHL kommersiellt ren titan i grad 1, 2, 3, 4 och titan i grad 5 (ELI). Vårt titan är producerad av premiumleverantörer enligt internationella standarder såsom ISO 5832-2 (GR2) och ISO 5832-3 (GR5). Titanet levereras från våra lager i Sverige och i Tyskland i en mängd olika former såsom rundstänger, titanplåt, vattenskurna produkter och vajrar med korta leveranser.

Kontakta oss idag för mer information om vårt utbud av medicinska legeringar.